Foto: Aleksandar Gospić
12.04.2022.

Natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Murter-Kornati

Na temelju odredbe čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20), čl. 23., toč. 6., toč., Statuta Turističke zajednice Općine Murter-Kornati (''Službene novine Općine Murter-Kornati'' br. 6/2020), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Murter-Kornati od dana 17.03.2022. god., Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Murter-Kornati dana 12.04.2022. objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Murter-Kornati

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenoj stranici Turističke zajednice Općine Murter-Kornati.