Zavičajna zbirka

Zavičajna Zbirka Marka Mudronje Repca smještena je u zgradi Sokolane, na najstarijem murterskom trgu, Pijaci Društva seoske izobraženosti u Starom selu. Zbirka posjeduje preko 600 predmeta koji su zaštićeno kulturno dobro, a podijeljena je u dvije skupine- primarnu i sekundarnu dokumentaciju. Primarnoj dokumentaciji pripadaju svi izloženi predmeti povijesnog i kulturnog karaktera, dok su u sekundarnu smješteni registri, bilježnice i mape. Galerija se sastoji od tri dijela različite tematike. Prvi dio posvećen je murterskom dramskom amaterizmu, društvu, panorami Murtera i murterskoj uljari. Drugi dio je složen kao posveta župnom pjevačkom zboru, crkvi Sv. Mihovila i narodnim običajima Murtera. Treći dio izložaka nazvan“Markova soba” je najdojmljiviji i najintimniji cjelokupnih galerijskih sadržaja.

Fotogalerija